Home / Tagalog Ng Agreements

Tagalog Ng Agreements

Tagalog ng Agreements: Mga Kasunduan sa Pagsulat

Ang paggawa ng mga kasunduan o agreements ay mahalaga sa pagsulat, lalo na sa mga dokumento ng negosyo at legal na mga papeles. Sa katunayan, may mga termino at salitang ginagamit sa mga kasunduan na hindi agad maiintindihan ng mga ordinaryong mambabasa, lalo na kung hindi sila mga eksperto sa nasabing larangan. Kaya naman, importante na malaman kung ano ang Tagalog ng mga agreements upang mas maunawaan ito ng mga mambabasa.

Narito ang ilan sa mga Tagalog na salita at termino sa mga kasunduan:

1. Agreement — Kasunduan

2. Contract — Kontrata

3. Terms and Conditions — Mga Kondisyon at Tuntunin

4. Obligation — Tungkulin

5. Liability — Pananagutan

6. Indemnify — Pagtitiyak sa Pagbabayad

7. Representations and Warranties — Mga Pagpapahayag at Garantiya

8. Confidentiality — Pagkapribado

9. Termination — Pagtatapos

10. Breach — Paglabag

Halimbawa, sa loob ng isang kontrata, maaaring makita ang mga sumusunod na mga pangungusap:

«Sa ilalim ng kasunduang ito, ang unang kalahati ng kabayaran ay dapat bayaran bago sa simula ng proyekto.»

«Ang paghahatid ng produkto ay dapat ihatid sa buong kalagayan na naisasaad sa kasunduan at kung hindi, maaaring ikansela ng buyer ang kontrata at humingi ng kaukulang indemnification.»

Dahil sa kahalagahan ng mga kasunduan sa negosyo at legal na aspeto ng pamumuhunan, kailangan na maunawaan sa tama ang mga ito. Kaya naman, mahalaga na maingat nating binubuo ang mga kasunduan upang maiintindihan ito ng mambabasa ng walang pagkakamali o pagkakamali sa iba`t ibang salita.

Sa pagtatapos, ito ay mahalaga sa lahat ng mga mambabasa, hindi lamang sa mga eksperto sa larangan ng negosyo at legal na dokumento, upang maunawaan ang mga kasunduan ng tama at maiwasan ang mga malalaking gastos na dulot ng hindi wastong pagkaunawa sa mga nasabing termino at konsepto.

About toor